pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Edukacja

  • 8 lipca 2021
  • wyświetleń: 944

Projekt "Kształcimy zawodowców" - płatne staże dla uczniów z Pawłowic

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach trwa projekt "Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy". Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych uczniów dzięki kursom zawodowym, czy stażom u pracodawców na co dzień współpracujących ze szkołą.

Praktyki w ramach projektu "Kształcimy zawodowców" - 07.2021 · fot. Anna Rzędkowska / ZSO Pawłowice


Podczas wakacji dziesięciu uczniów z ZSO odbędzie lub już zakończyło staże u pracodawców w firmach JBG - 2 i JAS FBG. Kolejne dziesięć osób będzie uczestniczyć w stażach w przyszłym roku.

Staże realizowane są na podstawie programu wychodzącego poza obowiązujący program nauczania, który opracowała szkoła we współpracy z konkretną firmą. Dzięki zajęciom u pracodawców uczniowie mają szansę zapoznać się z realnym środowiskiem pracy. Za 150 godzin stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 2 tys. zł.

W ramach projektu szkoła może również doposażyć pracownie zawodowe w sprzęt niezbędny do nauki konkretnych czynności. Jednym z takich urządzeń jest lutownica tlenowo-wodorowa, którą zakupiono z pieniędzy unijnych za ok. 38 tys. zł. To profesjonalny sprzęt wykorzystywany w jubilerstwie, laboratoriach dentystycznych, do plastycznej obróbki szkła, polerowania pleksi czy przy akcesoriach kaletniczych.

Lutownica będzie na wyposażeniu pracowni chłodnictwa i klimatyzacji i będzie wykorzystywana na zajęciach z eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła podczas nauki lutowania.

Projekt "Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy" realizowany jest w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 przez Gminę Pawłowice.

Na zdjęciach: uczniowie podczas zajęć praktycznych z lutowania, obsługi wózka widłowego, urządzeń chłodnictwa i klimatyzacji.

ar / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.